Regulamin na stronie internetowej – dlaczego jego posiadanie jest takie ważne?

Ustawa, która dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną, zobowiązuje każdego właściciela, aby umieścić regulamin na stronie internetowej. Przepisy nakładają również szereg obowiązków, które powinny być spełnione w ramach regulaminu.

Polityka prywatności – poczucie bezpieczeństwa

Regulamin i polityka prywatności, to umowa zawierana za pośrednictwem drogi elektronicznej, a co za tym idzie, powinien regulować obowiązki i prawa każdej ze stron, gwarantując właściwą równowagę i ochronę uprawnień, a także zgodność z przepisami prawa.

Pomoc prawnika w stworzeniu regulaminu

Regulamin powinien składać się z przepisów, które mogą stanowić rozwiązanie w przypadku problematycznych sytuacji, nieoceniona w tym przypadku może okazać się pomoc prawnika. Oznacza to, że regulamin, tak jak każdy inny rodzaj umowy, powinien określać, jakie kroki należy podejmować w danej sytuacji.

Regulamin serwisu internetowego

Posiadanie regulaminu przez stronę internetową, to jeden z wymogów, który łatwo zrealizować z pomocą prawników ze strony internetowej www.smr-law.at. Jest to obowiązek, któremu podlegają wszyscy internetowi przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi poprzez drogę elektroniczną. Regulamin to umowa, która ma na celu zabezpieczenie obowiązków i praw zarówno klienta, jak i również sprzedawcy.

Regulamin serwisu internetowego, powinien spełniać mnóstwo formalnych wymogów. Bez względu na to, czy właściciel danej strony jest osobą fizyczną, czy też przedsiębiorcą – regulamin to umowa, na podstawie które realizuje się Twoją usługę, stąd tak istotne jest, aby zawierał on wszystkie precyzyjnie określone prawa i obowiązki każdej ze stron transakcji. Odpowiednio dopasowany do indywidualnego charakteru i profilu strony działalności regulamin serwisu, który jest jednocześnie w pełni wolny od wszelkiego rodzaju klauzul niedozwolonych i przygotowany w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, umożliwi skuteczną ochronę interesów każdej ze stron, które uczestniczą w danej transakcji.

Zakres usługi stworzenia regulaminu

– Aktualizacje regulaminu przez 12 miesięcy

– Otrzymanie certyfikatu – Rzetelny Regulamin

– Odpowiedzialność za aktualizacje i cały regulamin

– Opracowanie indywidualnego dokumentu

– Poradnik zawierający kilkadziesiąt porad prawnych odnoszących do prowadzenia e-binzesu, w tym gotowe analizy prawne

– Poradnik dotyczący tego, jak radzić sobie z nieuczciwymi opiniami klientów w sklepie internetowym

– Wzór pisma o odstąpieniu od umowy oraz pisma reklamacyjnego

– Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

– Wzór zgód odnoszący się do przykładowych formularzy na stronę www

Jak przygotowujemy regulamin?

Analiza firmy i strony internetowej

W pierwszym etapie dokładnie przyglądamy się zakresowi usług, jakie oferowane są na danej stronie internetowej, ponieważ to od nich w największym stopniu uzależniona jest forma i kształt przygotowanego dokumentu.

Zgodność z prawem

Zajmujemy się również analizą konkretnych wymogów prawnych, które mają za zadanie regulować sposób i zakres świadczeń oferowanych usług.