Firma IT w Hiszpanii

Hiszpania to duży otwarty rynek, na którym polscy przedsiębiorcy dobrze sobie radzą. Jest to przede wszystkim spory kraj, będący znacznym rynkiem zbytu dla dobrej jakości polskich produktów, firm budowlanych czy transportowych. Koszty inwestycji w Hiszpanii są niższe niż w Niemczech czy Francji. Podobieństwa w mentalności oraz zasadach funkcjonowania porządku prawnego stanowią przyczynę, dla której kraj ten jest często brany pod uwagę przez polskich przedsiębiorców myślących o rozwoju swojej firmy za granicę.

Firma w Hiszpanii to marzenie wielu Polaków. Jedni chcieliby otworzyć tam filie polskiej firmy, inni myślą o założenie zupełnie nowej działalności. W obu przypadkach należy liczyć się z koniecznością spełnienia wszystkich wymagań formalnych, aby możliwe było założenie działalności gospodarczej. Chcąc dogłębniej zbadać temat – zobacz ten artykuł.

Każdy kto chciałby założyć własną działalność w Hiszpanii musi posiadać numer NIE. Jest to specjalny numer identyfikacyjny dla cudzoziemców nierezydentów przebywających na terytorium Hiszpanii. Wniosek o wydanie takiego numeru należy złożyć na komisariacie policji. Czas oczekiwania na jego nadanie jest różny w zależności od miasta, w którym został złożony wniosek może wynosić od dwudziestu pięciu do czterdziestu dni. Aby go otrzymać należy zgłosić się na komisariat z paszportem lub dowodem osobistym oraz kopią tych dokumentów. Jest to pierwszy i niezbędny krok do realizacji marzenia jakim jest firma w Hiszpanii.

Kolejnym krokiem będzie wpisanie się do Centralnego Rejestru Obcokrajowców, w którym musi być zapisany każdy, kto planuje przebywać na terenie Hiszpanii dłużej niż trzy miesiące. Na tym etapie jeśli wcześniej dana osoba nie wystąpiła o numer NIE – zostanie on automatycznie nadany.

W Hiszpanii panuje zasada swobody gospodarczej, oznacza to, że własną działalność może założyć każdy bez konieczności uzyskania pozwoleń (od tej zasady podobnie jak w Polsce obowiązują drobne wyjątki). W Hiszpanii procedury związane z rejestracją, zgłoszeniami i wydawaniem pozwoleń są bardzo podobne do polskich.

Dodaj komentarz